Privacyverklaring – website SPOON

Stichting Samenwerking Passieve Openbaarmaking Overheidsinformatie Nederland (SPOON) beheert drie websites:

I. Onze website: expertisecentrumspoon.nl
II. De Woo-generator
II. De Woo-Knop

Daar vind je ook informatie over het gebruik van cookies op de Woo-generator en de Woo-Knop.

Deze privacyverklaring gaat over de website waar je je nu bevindt: expertisecentrumspoon.nl.

Verwerking van persoonsgegevens

Voor de verwerking van persoonsgegevens zoals omschreven in deze privacyverklaring is SPOON de verwerkingsverantwoordelijke, tenzij expliciet anders is aangegeven.

Waar gebruiken wij je persoonsgegevens voor?

  • Wij verwerken je IP-adres, apparaat type, locatiegegevens en browserinstellingen om het gebruik van onze website expertisecentrumspoon.nl te kunnen analyseren
  • Voor donaties verwerken wij het door jou opgegeven bankrekeningnummer, je naam en e-mailadres, het donatiebedrag, de startdatum en frequentie van doneren
  • Om je een nieuwsbrief te kunnen sturen verwerken wij het door jou opgegeven naam en e-mailadres

Wij verwerken deze persoonsgegevens op de volgende rechtsgronden: op basis van toestemming, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en op basis van onze gerechtvaardigde belangen of de belangen van een derde zoals beschreven in deze verklaring. Onze gerechtvaardigde belangen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit het verbeteren van onze website en nieuwsbrief door te analyseren welke delen van onze communicatie het meest relevant is voor bezoekers of om onze website te beveiligen.

Delen van informatie

Als algemene regel delen wij geen persoonsgegevens buiten onze organisatie. We delen wel persoonsgegevens met vertrouwde derde partijen die zakelijke functies voor ons uitvoeren of diensten aan ons leveren. Al deze derden zijn verplicht om uw persoonlijke informatie adequaat te beschermen, met gebruik van overeenkomsten die voldoen aan de eisen van de toepasselijke wetgeving. Wij delen ook persoonsgegevens als we daartoe worden verplicht (bijvoorbeeld om misdaad of fraude te voorkomen of om te voldoen aan een gerechtelijk bevel of een wettelijke verplichting). In zo’n geval doen we ons best om verstrekking te voorkomen.

Cookies

Cookies zijn kleine bestanden die op je computer worden geplaatst als je een website bezoekt. Hiermee kunnen wij IP-adressen aan het gebruik koppelen om het functioneren van de website te analyseren.

SPOON maakt zowel gebruik van directe cookies (die plaatsen wij) als van indirecte cookies (die worden geplaatst door derde partijen wiens diensten SPOON gebruikt om bijvoorbeeld het sitegebruik te analyseren).

De directe en indirecte cookies zijn te verdelen in:

  • Cookies die nodig zijn voor het functioneren van onze website, zoals bij het doen van donaties en het inschrijven
  • Cookies die ons helpen het gebruik van de website van SPOON te analyseren
  • Google Analytics geeft zicht in het aantal bezoekers per dag en wat bezoekers lezen. Deze diensten plaatsen cookies op jouw computer als je aankomt op de site. De gegevens die zij vervolgens verzamelen, worden geanonimiseerd verwerkt en alleen gebruikt voor statistische doeleinden

Cookies die wij heel bewust niet gebruiken:

  • Wij maken geen gebruik van cookies om gericht te adverteren. Wij staan daarvoor ook geen cookies van derden toe

Donaties

Bij donaties verwerken we de persoonsgegevens die je als donateur aan ons verstrekt voor het afhandelen van de eenmalige of doorlopende donatie aan SPOON. Bij doorlopende donaties zijn dit je bankrekeningnummer, naam en e-mailadres, het donatiebedrag, de startdatum en frequentie van doneren. Deze gegevens zullen we niet langer bewaren dan noodzakelijk is om de donatie te verwerken en om aan onze wettelijke administratieve verplichtingen te kunnen voldoen. Bepaalde persoonsgegevens moeten gedurende een periode van minimaal 7 jaar na het einde van een fiscaal boekjaar worden bewaard.

Doorlopende donaties

Doorlopende donaties verwerken we door middel van een (SEPA) incasso. We laten het donatiebedrag incasseren door onze bank, Bunq. Hiervoor verstrekken we aan Bunq periodiek uitsluitend de gegevens die voor het incasseren van de verschuldigde bedragen noodzakelijk zijn.

Eenmalige donaties

Eenmalige donaties worden uitgevoerd via de betaalmodule van Mollie. Voor de uitvoering van donaties via deze betaalmodule moet Mollie persoonsgegevens verwerken. Hierop is het privacybeleid van Mollie van toepassing en is Mollie de verwerkingsverantwoordelijke. We raden je aan om het privacybeleid van Mollie door te nemen voordat je van hun betaalmodule gebruik maakt.

Zelf overmaken

Het is ook mogelijk om je donatie zelf direct over te maken naar onze bankrekening. In dat geval worden de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het overmaken van het bedrag verwerkt door jouw bank en onze bank, Bunq.

E-mails en nieuwsbrief

Als je je opgeeft voor de nieuwsbrief ontvangt je die op gezette tijden of wanneer we sneller iets nieuws willen delen. Je kunt je voor deze e-mails altijd afmelden via de afmeldlink in de e-mail. Via de website kun je je ook altijd weer aanmelden.

Je e-mailadres kan verder worden gebruikt voor het toesturen van informatie over (nieuwe) activiteiten en publicaties van SPOON. Ook voor deze e-mails kun je je altijd afmelden via de afmeldlink in de e-mail en verwijderen we jouw gegevens uiterlijk één jaar nadat de laatste communicatie heeft plaatsgevonden.

Tot slot wordt een door jou opgegeven e-mailadres gebruikt met betrekking tot de afhandeling van vragen of klachten.

Vragen over onze privacyverklaring?

Vragen over onze privacyverklaring of wil je één van je rechten uit de AVG uitoefenen? Stuur dan een e-mail naar contact@expertisecentrumspoon.nl.

Meer informatie over de rechten die je op basis van de AVG hebt, vind je ook op de website van de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kan bij de Autoriteit Persoonsgegevens ook een klacht indienen over ons gebruik van je persoonsgegevens als je dit nodig acht.

Wijzigingen privacyverklaring

We kunnen deze privacyverklaring wijzigen. Belangrijke wijzigingen zullen we aankondigen op onze website.

Deze versie is laatst gewijzigd op 22 mei 2023.