Over ons

Op papier is de openbaarheid van overheidsinformatie vrij goed geregeld in Nederland. Maar in de praktijk gaat het helemaal niet zo goed. SPOON wil daar met kennis, tools, juridische actie en lobby verandering in brengen.

Wij zijn SPOON

In Nederland hebben we het recht om te weten waar onze overheid mee bezig is. Daarom heeft iedereen het recht om met een Woo-verzoek overheidsinformatie op te vragen. Dat staat zo in de Wet open overheid, de Woo.

SPOON strijdt voor de uitoefening van dit recht op openbaarmaking. Want wat hierover wettelijk is bepaald, blijkt in de praktijk al jaren weerbarstig. Veel overheden doen er veel te lang over om te antwoorden, hebben hun archieven niet op orde of weigeren veel meer informatie dan ze mogen. Daarbij zien we dat veel verzoekers de benodigde kennis missen om zich hiertegen te verweren.

Kennisdeling en Expertisecentrum

Strategische procedures
en lobby

Handige webtools
Opgericht door juristen en journalisten
Voor burgers en professionals

Expertisecentrum voor Woo-verzoekers

SPOON is het expertisecentrum voor álle Woo-verzoekers: journalisten, onderzoekers, ngo’s en betrokken burgers. We zijn een stichting zonder winstoogmerk, opgericht door onderzoeksjournalisten en juristen.

We delen Woo-kennis, signaleren trends en stellen fouten aan de kaak. We bieden tools om zo eenvoudig mogelijk een goed verzoek te doen. En soms bemoeien we ons ook met wetgeving en starten we rechtszaken. Door als Woo-verzoekers samen te werken bouwen we collectieve expertise op, voor burgers en professionals.

Een betrokken samenleving en een goedwerkende democratie begint bij weten waar de overheid mee bezig is. Dat is ons goed recht.

Team SPOON1Spreek uit als lepel in het Engels. SPOON staat voluit voor Samenwerking Passieve Openbaarmaking Overheidsinformatie Nederland.

Liset Hamming

Liset is mede-oprichter en uitvoerend bestuurder van SPOON. Liset is jurist en adviseur op het gebied van Woo-procedures voor NGO’s en journalisten. Daarnaast geeft ze praktijkgerichte trainingen over de Woo aan de Nederlandse Vereniging van Journalisten en het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. Als bestuurder van SPOON houdt Liset zicht op de financiën, de organisatiestrategie en het beheer van de tools.

Liset Hamming

Tim Staal

Tim is mede-oprichter en uitvoerend bestuurder van SPOON. Tim is jurist en onderzoeksjournalist. Bij Investico en SPiT is hij verantwoordelijk voor de ondersteuning bij Woo-procedures. Daarnaast geeft hij samen met Liset praktijkgerichte trainingen over de Woo. Als bestuurder van SPOON richt Tim zich onder andere op de ontwikkeling van de kennisbank, de stap-voor-stap hulp, het jurisprudentieblog en de strategische procedures.

Waarom SPOON er komen moest

Vanaf hun eerste stappen in de onderzoeksjournalistiek werd het Tim en Liset alsmaar duidelijker dat er een expertisecentrum voor Woo-verzoekers moest komen. Ze ontmoetten elkaar bij de Vereniging van onderzoeksjournalisten en vonden stap voor stap een manier om hun plannen vorm te geven.

Met gepaste trots: stichting SPOON, het eerste en enige expertisecentrum voor Woo-verzoekers.

Raad van Toezicht

SPOON heeft gekozen voor een organisatiestructuur waarbij de oprichters Tim en Liset het bestuur vormen en een Raad van Toezicht toezicht houdt op hoe er bestuurd wordt. Verder staan de leden van de Raad van Toezicht, vanuit hun uiteenlopende achtergronden, het bestuur bij met advies. Dit doen zij onbezoldigd. Heel belangrijk en waardevol voor een jonge organisatie!

Marianne de Rooij

Marianne de Rooij (voorzitter) begon haar loopbaan als sociaal advocaat in het Advokatenkollektief Amsterdam na haar studie Staats- en bestuursrecht aan de UvA. Daarna was zij lange tijd rechter in de rechtbank Amsterdam. Zij beëindigde haar werkzaamheden als rechter(plaatsvervanger) definitief in mei 2022. Gedurende haar loopbaan als bestuursrechter behandelde zij een groot aantal Wob-verzoeken en ontwikkelde een bijzondere interesse voor de vraagstukken rond de openbaarheid van overheidsdocumenten. Haar huidige nevenfuncties zijn; bestuurslid van de Volksuniversiteit Amsterdam en lid van de bezwarencommissie van de Gemeente de Bilt.

Berber van der Woude

Berber van der Woude (vice-voorzitter) werkte van 2008 tot 2022 in verschillende beleids- en diplomatieke functies bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, in Den Haag en in het buitenland. Ze was er betrokken bij de ambtelijke behandeling van verschillende (toen) Wob-verzoeken. Sinds 2022 werkt ze als consultant bij een adviesbureau voor organisatieverandering in de publieke sector. Naast haar rol als lid van de Raad van Toezicht, zal ze het SPOON-bestuur ook adviseren op organisatie- en strategieontwikkeling.

Hugo van der Parre

Hugo van der Parre (algemeen lid) is journalist. In 1984 begonnen bij de radio (AVRO’s Radiojournaal, Veronica Nieuwsradio), sinds 1992 bij televisie waar hij werkte als eindredacteur en adjunct-hoofdredacteur bij RTL Nieuws en NOVA. Sinds 2010 is Van der Parre research-redacteur bij NOS Nieuws. In die rol doet hij regelmatig een beroep op de Woo. Hij is tevens voorzitter van de Woo-werkgroep van de Vereniging van Onderzoeksjournalisten (VVOJ).

Nick Vording

Nick Vording (secretaris) is piloot bij KLM. Hij is daar werkzaam sinds 2004 en per 2020 vliegt hij als gezagvoerder op de Boeing 737. Daarnaast is hij betrokken bij de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV), de vakbond en beroepsvereniging voor piloten in Nederland. Bij de VNV houdt hij zich vooral bezig met communicatie.

Jiefan Hsu

Jiefan Hsu (financieel lid) is voor verschillende financiële instellingen werkzaam geweest (NIBC en Deloitte). Sinds 2012 is Hsu zelfstandig en verleent zij financieel advies voor stichtingen en andere bedrijven. Daarnaast is zij tevens RvT lid van de Volksuniversiteit van Amsterdam en penningmeester bij Digital Freedom Fund. Zij is per 1 augustus 2023 toegetreden tot de Raad van Toezicht van SPOON. Binnen de RvT zal ze toezien op de naleving van financiële regelgeving en het bestuur adviseren bij financiële vraagstukken.

Donateurs van SPOON

SPOON is bijzonder dankbaar dat haar werk voor een belangrijk deel mogelijk wordt gemaakt door een viertal fondsen: het Gieskes-Strijbis Fonds, Vereniging Veronica, Stichting Democratie en Media en Goeie Grutten.

Deze organisaties staan voor een open, democratische samenleving, met een vrije pers, waarin de beschikbaarheid van onafhankelijke en feitelijke informatie het publieke belang waarborgt en integer handelen stimuleert.