Maandelijkse update

Op papier is de openbaarheid van overheidsinformatie vrij goed geregeld in Nederland. Maar in de praktijk gaat het helemaal niet zo goed. SPOON wil daar met kennis, tools, juridische actie en lobby verandering in brengen.

SPOON strijdt voor de uitoefening van dit recht op openbaarmaking. Want wat hierover wettelijk is bepaald, blijkt in de praktijk al jaren weerbarstig. Veel overheden doen er veel te lang over om te antwoorden, hebben hun archieven niet op orde of weigeren veel meer informatie dan ze mogen. Daarbij zien we dat veel verzoekers de benodigde kennis missen om zich hiertegen te verweren.

Expertisecentrum voor Woo-verzoekers

SPOON is het expertisecentrum voor álle Woo-verzoekers: journalisten, onderzoekers, ngo’s en betrokken burgers. We zijn een stichting zonder winstoogmerk, opgericht door onderzoeksjournalisten en juristen.

We delen Woo-kennis, signaleren trends en stellen fouten aan de kaak. We bieden tools om zo eenvoudig mogelijk een goed verzoek te doen. En soms bemoeien we ons ook met wetgeving en starten we rechtszaken. Door als Woo-verzoekers samen te werken bouwen we collectieve expertise op, voor burgers en professionals.

Een betrokken samenleving en een goedwerkende democratie begint bij weten waar de overheid mee bezig is. Dat is ons goed recht.

Doe mee!

We schrijven kennispagina’s en houden je op de hoogte van de stand van zaken rond de Woo en Woo-procedures, waaronder de procedures die we zelf voeren. Op elk gebied is het daarbij belangrijk om te weten of deze informatie aansluit bij wat je als verzoeker nodig hebt voor het voeren van een succesvolle Woo-procedure. Laat ons dus vooral weten wat je vindt, weet en aan eigen ervaring hebt opgedaan.

In onze maandelijkse update delen we de blogs, nieuwe kennispagina’s en de stand van zaken rond de procedures die we voeren.