Woo-contactpersoon

Iedere overheidsinstantie heeft verplicht een Woo-contactpersoon. Deze persoon is vooral handig om uit te vinden welke informatie al openbaar is.

Aanspreekpunt

Sinds de invoering van de Wet open overheid bestaat de Woo-contactpersoon. De Woo-contactpersoon is het aanspreekpunt wanneer je wilt weten welke informatie beschikbaar is bij een overheidsinstantie.1Zoals je inmiddels waarschijnlijk weet noemen we zo’n instantie officieel een bestuursorgaan.

Als de Woo-contactpersoon zelf geen toegang heeft tot de gevraagde informatie, schakelt zij andere afdelingen in. Zij kan je vertellen of de informatie al openbaar is of dat je een Woo-verzoek moet doen om de informatie te krijgen. Als je eenmaal een Woo-verzoek indient heb je meestal niet meer met deze contactpersoon te maken.

Nog lang niet alle bestuurorganen hebben een Woo-contactpersoon ingesteld. Of de contactgevens van deze persoon zijn moeilijk of niet te vinden op de website.2Uit onderzoek van SPOON in maart 2023 naar de vindbaarheid van Woo-contactpersonen, bleek dat slechts een klein deel van de provincies, gemeenten en waterschappen de contactgegevens van de Woo-contactpersoon op hun website vermelden. Bel dan het algemene nummer en vraag ze om je door te verbinden. Wijs ze er eventueel op dat een goed bereikbare Woo-contactpersoon wettelijk verplicht is.3Uit onderzoek van Open State Foundation van maart 2023 bleek dat de reactietijd van Woo-contactpersonen sterk varieert en dat het soms weken kan duren.

‘Jouw’ Woo-ambtenaar

Je bent niet verplicht om eerst contact op te nemen met een Woo-contactpersoon, voordat je een Woo-verzoek indient. Maar het kan een goede manier zijn om te checken of de informatie al ergens openbaar staat. Als dat zo is krijg je de informatie veel sneller in handen.

Als je eenmaal een lopend Woo-verzoek hebt wordt je vaak aan een andere ambtenaar gekoppeld. Meestal is dit een jurist, soms een beleidsmedewerker. Dit wordt dan je contactpersoon.4Dit is niet altijd ‘de’ Woo-contactpersoon. Deze ambtenaar moet ervoor zorgen dat de regels op de juiste manier worden toegepast. Dus voorkomen dat er te laat worden geantwoord en dat er informatie wordt achtergehouden zonder geldige reden.