Schadevergoeding bij Woo-procedures

Als de beslissing op bezwaar langer dan een half jaar op zich laat wachten, of de uitspraak van de rechter langer dan anderhalf jaar, heb je recht op schadevergoeding bij Woo-procedures. Het gaat om 500 euro voor elk half jaar dat de beslissing of uitspraak te laat is, naar boven afgerond.

Overschrijding ‘redelijke termijn’

Je kunt recht hebben op schadevergoeding bij Woo-procedures die (veel) te lang duren. Als de beslissing op je bezwaar langer dan een half jaar op zich laat wachten heb je recht op schadevergoeding. De teller voor dat halfjaar begint te lopen vanaf het moment dat je je bezwaarschrift indient. Hetzelfde geldt als de beslissing op je beroepschrift langer dan anderhalf jaar uitblijft.
Je hebt hier recht op omdat dan niet alleen de wettelijke beslistermijnen zijn overschreden, maar ook de ‘redelijke’ beslistermijn. Je hebt, gerekend vanaf het moment dat de redelijke termijn is verlopen, per half jaar extra tijd recht op 500 euro. Dit wordt naar boven afgerond.
Het recht op schadevergoeding komt voort uit regels van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

Naar boven afgerond

In deze zaak stelde de rechter bijvoorbeeld vast dat de behandeling van het beroep bij de rechtbank 4 maanden te lang had geduurd. De indiener van het Woo-verzoek had daarom, naar boven afgerond, recht op 500 euro.
De eis van schadevergoeding kun je in de bezwaarfase indienen bij het bestuursorgaan als je daarna niet meer in beroep gaat.  Als je wel in beroep gaat kun je de eis indienen bij de rechtbank, vanaf het moment dat je weet dat de redelijke termijn is verstreken.