Opnieuw hetzelfde Woo-verzoek

Je kunt normaal gesproken niet twee keer hetzelfde verzoek doen. Als er nieuwe feiten of omstandigheden boven water komen, kan het wel. Ook als stukken ouder dan vijf jaar worden, zijn de omstandigheden veranderd.

‘Herhaalde aanvraag’

Soms kan het gebeuren dat je Woo-verzoek is afgewezen en je hebt je bezwaar te laat ingediend, waardoor het niet is behandeld. Of je hebt geen bezwaar ingediend, maar krijgt na een paar weken spijt. Misschien denk je zelfs na een paar jaar: wie weet is de informatie inmiddels minder gevoelig en kan ik die nu wel krijgen. Mag je dan hetzelfde verzoek opnieuw indienen?

In het bestuursrecht heet dit een ‘herhaalde aanvraag’. Daarvoor gelden een aantal regels.1Die regels staan in artikel 4:6 Awb. Zie hier een lijstje met relevante rechtspraak over dit artikel.

Het uitgangspunt is dat dezelfde aanvraag door dezelfde aanvrager onder dezelfde omstandigheden niet meer in behandeling hoeft te worden genomen.2Hoeft, want het bestuursorgaan kan beslissen om het toch te doen. Maar dat zullen ze alleen (moeten) doen als het heel erg onredelijk zou zijn het niet te doen.

Hetzelfde verzoek?

Als het gaat om Woo-verzoeken, dan betekent ‘dezelfde aanvraag’, dat jij precies of bijna precies hetzelfde Woo-verzoek nog een keer indient. In principe kan dat dus niet. Je verzoek wordt dan om die reden niet behandeld. Maar er is een uitzondering: als je nieuwe feiten of omstandigheden kunt aantonen die er nog niet waren of jou nog niet bekend waren ten tijde van het eerdere verzoek. Er is dan reden om te kijken of die nieuwe feiten of omstandigheden tot een andere beslissing moeten leiden.

Zo meldde zich iemand bij SPOON wiens verzoek was afgewezen omdat de documenten niet zouden bestaan. Daarna vond hij nieuw en overtuigend bewijs dat de gemeente wel degelijk over stukken beschikte. Maar de bezwaartermijn was toen al verlopen. Kon hij het verzoek opnieuw indienen? Ons advies: ja. Want het betrof nieuwe feiten en omstandigheden die hij nog niet kende ten tijde van de afwijzing van zijn eerste verzoek.

Ouder dan vijf jaar

Voor Woo-verzoeken in het bijzonder geldt dat documenten die vijf jaar of ouder zijn minder makkelijk geweigerd mogen worden. Als de documenten de eerste keer dat jij je verzoek deed minder dan vijf jaar oud waren, kun je het verzoek opnieuw doen zodra de documenten wél ouder zijn dan vijf jaar. De omstandigheden zijn dan veranderd.

Andere verzoeker

Zijn er geen nieuwe feiten of omstandigheden, dan kan jij niet zelf opnieuw hetzelfde verzoek indienen. Maar iemand anders kan dat nog wel. Het moet wel echt een andere persoon zijn, dus je kunt niet zelf onder een andere naam het nieuwe verzoek doen, bijvoorbeeld op naam van een stichting waar je bestuurder bent. Bedenk verder dat als er niets veranderd is, de uitkomst van een nieuw verzoek waarschijnlijk ook niet anders zal zijn.