Openbaar voor iedereen

Als de overheid documenten openbaar maakt op basis van jouw Woo-verzoek, worden ze openbaar voor iedereen. Wees je daarvan bewust als je journalist bent of informatie over jezelf opvraagt.

Geen exclusieve toegang

Als de overheid besluit documenten openbaar te maken, kan iedereen die inzien. De documenten waarom jij hebt gevraagd, zijn dan ook toegankelijk voor anderen. Houd daar rekening mee als je persoonlijke informatie opvraagt. Mogelijk is een AVG-verzoek dan geschikter voor je.

Steeds meer overheidsinstanties zetten de documenten binnen enkele weken online. Als je journalist bent heb je dus maar een beperkte tijd als enige toegang tot de documenten. Het kan verstandig zijn hierover afspraken te maken met het bestuursorgaan, zodat jij weet waar je aan toe bent.1Soms doen meerdere personen een Woo-verzoek naar de zelfde informatie. In principe krijgt iedere verzoeker de documenten dan op dezelfde dag, ook als niet iedereen het verzoek op dezelfde dag heeft ingediend.

Reeds openbaar

Als een document eenmaal openbaar is, betekent dat ook dat je het niet langer met een Woo-verzoek hoeft op te vragen. Als ze nog niet online zijn gezet en ook nergens anders zijn te vinden, kun je ze gewoon opvragen. De overheid moet ze dan direct verstrekken. Als de documenten al wel ergens te vinden zijn moet het bestuursorgaan je naar de vindplaats doorverwijzen.

Als je een Woo-verzoek doet en een deel van de stukken is ‘reeds openbaar’, dan zal de overheid je die stukken niet opnieuw geven. Het is goede praktijk dat de overheid je dan wel verwijst naar de vindplaats van de documenten, maar dit gebeurt niet altijd.

Uitzonderingen

Er zijn twee uitzonderingen op het uitgangspunt dat informatie die op grond van de Woo openbaar wordt gemaakt, openbaar is voor eenieder. Ten eerste als het gaat om informatie die de verzoeker betreft en tweede als er andere ‘klemmende redenen’ zijn om de informatie alleen aan de verzoeker te verstrekken. In beide gevallen valt de informatie eigenlijk onder een weigergrond, maar wordt daarop voor de verzoeker een speciale uitzondering gemaakt.