Meerdere verzoekers om dezelfde informatie

Het komt nogal eens voor dat een overheidsbeslissing, een media-bericht of een andere gebeurtenis meerdere personen en organisaties op het idee brengt om een vergelijkbaar Woo-verzoek in te dienen. Wat betekent dat voor de afdoening van deze verzoeken?

Openbaar voor ‘eenieder’

Het uitgangspunt van de Wet open overheid (Woo) is dat informatie die voor één Woo-verzoeker openbaar wordt gemaakt, vanaf dat moment voor iedereen openbare informatie is. Dat betekent dat iedereen die de informatie vanaf dat moment wil hebben, hetzelfde recht heeft op deze informatie.1Daarop is maar een uitzondering, namelijk als het gaat om informatie die specfiek betrekking heeft op de verzoeker, en die alleen om die reden voor deze verzoeker openbaar wordt gemaakt. Dit volgt uit artikel 5.5 van de Woo.

Dat geldt dus ook voor degene die tegelijk met iemand anders hetzelfde Woo-verzoek heeft ingediend. Of degene die hetzelfde Woo-verzoek heeft ingediend voordat op het eerste Woo-verzoek is beslist. Daarom is het in de praktijk zo, dat je er recht op hebt om de documenten ook op dezelfde dag te ontvangen. Zodra je hoort van het bestuursorgaan of via een andere weg, dat er al een vergelijkbaar verzoek is ingediend, kun je dus laten weten dat je die informatie tegelijk wilt ontvangen.

Gedeeltelijke overlap

Het wordt wat ingewikkelder als jouw Woo-verzoek deels overlapt met een ander verzoek dat is ingediend, maar niet helemaal. Jullie verzoeken hebben dan een andere ‘reikwijdte‘. Ook dan heb je er recht op om op dezelfde dag als de andere verzoeker de overlappepnde informatie te ontvangen. De gedeelten die verschillend zijn kunnen in aparte besluiten worden afgehandeld.

Let daarom wel goed op of het bestuursorgaan niet al te gemakkelijk concludeert dat jullie verzoeken hetzelfde zijn en je informatie misloopt die je ook had willen hebben. De overheid is verplicht om ieder Woo-verzoek volledig te beoordelen.

Online vindbaar?

Dat de informatie die één iemand opvraagt op papier voor iedereen openbaar is, betekent trouwens niet automatisch dat die informatie ook voor iedereen te vinden is. De verplichting om de informatie voor iedereen vindbaar te maken (actieve openbaarmaking), is namelijk een verplichting die in de Woo los staat van de verplichting tot openbaarmaking op verzoek (passieve openbaarmaking).

Daarom gebeurt het nog steeds – waarschijnlijk zelfs vrij vaak – dat iemand een Woo-verzoek doet naar informatie die (deels) al openbaar is. De bedoeling van de Woo is wel dat dit steeds minder vaak gaat voorkomen, doordat het verplicht wordt documenten die na een Woo-verzoek zijn vrijgegeven altijd online vindbaar te maken.