Kosten van een Woo-verzoek

Het indienen van een Woo-verzoek is gratis. Voor het kopieren of printen van documenten betaal je soms wel. Bezwaar maken kost ook geen geld, naar de rechter gaan wel.

Gratis voor jou

Een Woo-verzoek indienen is gratis. De overheid mag de kosten van een Woo-verzoek niet aan jou doorberekenen.1In sommige andere landen is er daarom een maximum gesteld aan het aantal uren of dagen dat de overheid hoeft te besteden aan een Woo-verzoek. Of je moet voor grote Woo-verzoeken zelf bijbetalen. Wij vinden dat logisch omdat de documenten die je wilt zien al bestaan. Ze zijn al gemaakt en via onze belastingen is er ook al voor betaald.

Bedenk dat het uitvoeren van een Woo-verzoek door de overheid ook belastinggeld kost. Denk dus altijd goed na voor je een Woo-verzoek indient of dit de enige weg is om de documenten te krijgen. En maak de reikwijdte van je verzoek niet breder dan nodig.

Kopieerkosten

Maar let op: overheden mogen wel op een andere manier geld vragen. Bijvoorbeeld als ze documenten moeten kopieren. Ze mogen dan een aantal cent per kopie in rekening brengen.2Zie hier de maximumtarieven op de site van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Het is dus verstandig als je in jouw Woo-verzoek hier rekening meehoudt. Je kan vragen of ze jou willen informeren als ze van plan zijn kosten in rekening te brengen. Je kunt dan beslissen om toch minder documenten te vragen of er vanaf te zien.

Als een overheidsinstantie kosten in rekening brengt, mogen ze daar geen winst mee maken. Ze mogen alleen de kostprijs berekenen. Bij digitale documenten is die kostprijs nihil, omdat digitale documenten vrijwel kosteloos (digitaal) gekopieerd kunnen worden.

Een andere manier om kosten te voorkomen, is om de documenten in te zien. Je gaat dan bijvoorbeeld naar het stadhuis om ter plekke de documenten te bekijken.

Kosten bezwaar en beroep

Bezwaar maken tegen een beslissing van de overheid over je Woo-verzoek is ook gratis. In beroep gaan bij de rechter kost wel geld. Dat noemen we griffierecht.3Op dit moment bedraagt het griffierecht voor burgers 187 euro. Als de rechter jou gelijk heeft krijgt je het terug.