Ingebrekestelling

Zelfs bij kleinere Woo-verzoeken krijg je de informatie vaak niet op tijd. De eerste stap die je daartegen kunt zetten, is het versturen van een ingebrekestelling.

Gebrek aan tempo

Als een bestuursorgaan niet op tijd een beslissing neemt over jouw Woo-verzoek,1Als je wilt weten of de overheid in jouw geval te laat is, lees dan hier over de termijnen waar de overheid zich aan moet houden en hier hoe je berekent of die termijnen verlopen zijn. stuur je eerst een ingebrekestelling. Dat heet zo omdat de overheid ‘in gebreke’ is bij het nemen van een tijdig besluit. In een kort briefje2Je kunt de brief per post of per mail sturen. leg je uit wat de overheid had moeten doen, maar niet heeft gedaan: op tijd een beslissing nemen. Ook geef je de overheid twee weken de tijd om alsnog een besluit te nemen.

In het beste geval vindt het bestuursorgaan het vervelend dat ze de termijn niet hebben gehaald. En doet het er alles aan om in die extra twee weken alsnog een besluit te nemen. Helaas gebeurt dat lang niet altijd. Dan heb je na die periode van twee weken nog steeds de informatie niet gekregen.3In juridische termen is de overheid nu ‘in verzuim’. In dat geval zou je vanaf de volgende dag naar de rechtbank kunnen stappen voor een ‘beroep niet-tijdig‘. Via een gerechtelijke uitspraak zou je een besluit af kunnnen dwingen.

Zonder ingebrekestelling geen rechter

De rechter controleert of je eerst een ingebrekestelling hebt gestuurd en de twee weken voorbij zijn, voordat je naar de rechter bent gegaan. Zonder ingebrekestelling vooraf zal de rechter je beroep afwijzen.4Dit volgt uit artikel 6:12 van de Algemene wet bestuursrecht. Het idee achter zo’n ingebrekestelling is namelijk om de rechter niet onnodig met de situatie lastig te vallen. Misschien heeft het bestuursorgaan je verzoek per ongeluk over het hoofd gezien. Het moet dan eerst zelf de gelegenheid krijgen dat te herstellen.