Antwoordtermijn bijhouden

Het is belangrijk te weten wanneer de termijn van de overheid eindigt. Zo weet je wanneer je de volgende stap moet nemen. Op deze pagina leggen we uit wanneer een termijn begint en eindigt.

Weken tellen

De tijd die iemand heeft om te reageren, noemen we termijnen. In de wet staat hoe lang een termijn is. Sommige termijnen zijn 2 weken, andere termijnen zijn 4, 6 of zelfs 12 weken. Termijnen gelden voor burgers en voor de overheid. Het is belangrijk te weten wanneer de antwoordtermijn van de overheid eindigt. Zo weet je wanneer je de volgende stap moet nemen. Je wilt namelijk niet te vroeg en niet te laat actie ondernemen. Dus je moet goed de antwoordtermijn bijhouden.

Om het einde van een termijn te bepalen, moet je weten wanneer jij of de overheid een bericht hebben ontvangen. Vanaf die datum ga je de weken tellen en zo de antwoordtermijn bijhouden. Na een Woo-verzoek krijg je vaak een ontvangstbevestiging. Dat kan digitaal of per post. In de ontvangstbevesting staat wanneer jouw verzoek is ontvangen. Vanaf deze datum ga je tellen.

Versturen en ontvangen

Bij de verschillende manieren van indienen ga je verschillend te werk bij het bepalen van de ontvangstdatum.

  • Heb je je verzoek per post verstuurd? Kijk dan naar de datum op de ontvangstbevestiging. Het is verstandig het bestuursorgaan te bellen als je na een week nog geen ontvangstbevestiging hebt gekregen. Als je geen ontvangstbevestiging hebt, dan moet je zelf het bewijs leveren. Bij een aangetekende brief is dat het verzendbewijs van PostNL. Bij een normale brief is dat de datum op jouw brief plus minimaal 1 dag.
  • Heb je je verzoek digitaal verstuurd?1Bijvoorbeeld per mail, via de Woo-Knop of met een elektronisch formulier op een overheidswebsite. Dan is de datum van verzending dezelfde als de datum van ontvangst.
  • Heb je je verzoek afgegeven bij de balie? Vraag de baliemedewerker om een ontvangstbevestiging. De datum van afgifte is ook meteen de datum van ontvangst.
  • Heb je je verzoek mondeling gedaan? Vraag om schriftelijke bevestiging op dezelfde dag of herhaal zelf schriftelijk je verzoek op dezelfde dag. Dit is dan ook de datum van ontvangst.

Bij een Woo-verzoek moet de overheid binnen 4 weken reageren.2Soms staat er 28 dagen. Dan gaat het niet om werkdagen, alle dagen van de week tellen mee. 28 dagen is dus hetzelfde als vier weken. Hebben ze meer tijd nodig, dan mogen ze 2 weken extra vragen. Dat moeten ze dan wel aankondigen binnen de eerste 4 weken. Als een bestuursorgaan niet reageert binnen de wettelijke termijn,3De termijnen waar de overheid zich bij Woo-verzoeken aan moet houden staan in artikel 4.4 van de Woo. dan stuur je een ingebrekestelling.4Als de overheid zienswijzen vraagt bij zogenaamde ‘belanghebbenden’, dan mag de overheid de besluittermijn met twee of soms meer weken verlengen. Als de overheid deze zienswijzen vraagt voordat de besluittermijn van 4 + 2 weken is afgelopen, let dan op dat je deze weken optelt bij de besluittermijn. Pas daarna kun je een ingebrekestelling versturen.

Tel ook je eigen termijnen

Burgers moeten zich altijd aan termijnen houden. Zij hebben niet de mogelijkheid om een termijn te verdagen. Burgers krijgen te maken met termijnen als ze bezwaar willen maken of in (hoger) berooep willen gaan. Ze krijgen dan zes weken de tijd om reageren, nadat ze een besluit hebben ontvangen. De termijnen die voor jou gelden moet je dus ook goed bijhouden.