ANBI

1. Onze naam

De statutaire naam van onze stichting is Stichting Samenwerking Passieve Openbaarmaking Overheidsinformatie Nederland, maar we noemen onszelf liever SPOON.

2. Ons RSIN

Ons Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN) is: 8644 09 072

3. Ons post- en bezoekadres

Gebouw Oostenburg
Oostenburgervoorstraat 62
1018 MR Amsterdam

Bekijk onze volledige contactinformatie hier.

4. Onze (statutaire) doelstelling

De stichting heeft ten doel zich in te zetten voor de versterking van het recht op openbaarmaking van overheidsinformatie en de uitoefening van dat recht, teneinde de democratische rechtsstaat en de controle op het functioneren daarvan te versterken.

Download hier onze volledige statuten (PDF).

5. Ons beleidsplan

We werken op een aantal terreinen en beschrijven per werkterrein onze ambities voor de komende tijd in het jaarverslag.

Bekijk hier ons Meerjarenbeleidsplan 2023-2025  (PDF).

6. Onze organisatiesamenstelling en toezicht

Ons bestuur bestaat uit twee uitvoerende bestuursleden. Dat zijn de oprichters van SPOON: Tim Staal en Liset Hamming.

Het bestuur wordt gecontroleerd door de Raad van Toezicht van SPOON. De Raad van Toezicht bestaat uit ten minste drie leden, die ieder voor zich net als de bestuursleden persoonlijk aansprakelijk zijn voor de uitoefening van haar taken.

Zie ‘Over ons’ voor de huidige samenstelling van onze Raad van Toezicht en meer informatie over de bestuurders en medewerkers.

7. Ons beloningsbeleid

De uitvoerende bestuursleden van het bestuur ontvangen als freelancers een door de Raad van Toezicht vastgestelde beloning voor 2,5 dag per week per persoon.

Voor de Raad van Toezicht is er een mogelijkheid voor onkostenvergoeding van 250 euro per jaar.

8. Een verslag van onze activiteiten

Zodra ons eerste jaar is afgerond, zal hier het jaarverslag voor 2023 te vinden zijn.

9. Onze balans van baten en lasten

Zodra ons eerste jaar is afgerond, zal hier de jaarrekening voor 2023 te vinden zijn.

10. Standaardformulier publicatieplicht ANBI

ANBI’s, zoals SPOON, zijn sinds 1 januari 2021 verplicht om standaardformulieren te gebruiken om te voldoen aan de publicatieplicht. Het Standaardformulier publicatieplicht Fondsenwervende organisaties_SPOON (PDF) kun je hier raadplegen.