Woo-hoo! Ik steun het recht op openbaarmaking

Wil jij dat kennis over het succesvol opvragen van overheidsinformatie voor iedereen beschikbaar is? En vind je het belangrijk dat er een onafhankelijke organisatie is die strijdt voor het recht op openbaarmaking?

SPOON kan dat alleen waar (blijven) maken met jouw steun!

Met jouw bijdrage kunnen we de kennispagina’s uitbreiden, onze webtools verbeteren en ons in de rechtszaal en in Den Haag inzetten om betere uitvoering van de Woo af te dwingen.

Als dank ontvang je voor elke donatie een unieke marker met het logo van SPOON, waarmee je belangrijke informatie kunt uitlichten in plaats van afdekken.

Zelf overmaken

Natuurlijk kun je, als je dat liever wilt, je donatie ook direct overmaken naar de rekening van SPOON bij Bunq Bank: NL53BUNQ2079191977 t.n.v. Stichting SPOON te Amsterdam.

Op de hoogte blijven van wat we met jouw donatie doen?

In onze maandelijkse nieuwsbrief met blogs, nieuwe kennispagina’s en de stand van zaken rond de procedures die we voeren.

ANBI

Stichting SPOON is een algemeen nut beogende instelling (ANBI), waardoor uw gift fiscaal aftrekbaar is. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang.

Sinds 1 juni 2023 heeft SPOON de ANBI status. Om aangewezen te worden als ANBI moet een instelling aan een aantal voorwaarden voldoen. Ook gelden er voor ANBI’s bepaalde verplichtingen.

Via deze pagina is makkelijk te controleren dat SPOON voldoet aan de publicatieplicht van een ANBI.

Doelstellingen

Stichting SPOON zet zich met het beschikbaar maken van kennis en tools en het voeren van procedures in voor openbaarheid van overheidsinformatie en in het bijzonder de passieve openbaarmaking: het recht van eenieder op het vragen om openbaarmaking van overheidsinformatie. Door haar inzet op het gebied van openbaarmaking van overheidsinformatie wil SPOON de democratische rechtsstaat en de controle op het functioneren ervan versterken.

De stichting wil haar doelstellingen op drie werkterreinen verwezenlijken:

  • Kennis over openbaarheidsverzoeken en -procedures verzamelen, toegankelijk maken en delen

  • Tools ontwikkelen en beheren om het indienen van een goed openbaarheidsverzoek en het voeren van succesvolle openbaarmakingsprocedures te faciliteren

  • Het recht op openbaarmaking en belangenbehartiging versterken, en daartoe waar nodig invloed uitoefenen op wetgevingsproces en juridische procedures voeren of ondersteunen

Daarbij werkt SPOON zoveel mogelijk samen met journalisten, andere niet-gouvernmentele organisaties, wetenschappers en lokale organisaties van maatschappelijk betrokken burgers.

Doneren

Je kunt kiezen voor een eenmalige donatie of een doorlopende donatie. In dat laatste geval kies je voor een bedrag dat we maandelijks, per kwartaal of jaarlijks van je rekening mogen afschrijven.

Ontzettend bedankt! 

Bedrag