Publicatiedatum:25 mei 2023

Morgen om 12:00 is de hoorzitting bij het ministerie van Justitie en Veiligheid over het bezwaar van SPOON tegen het per definitie weigeren van stukken die de overheid als ‘concept’ bestempelt.

Conceptdocumenten gewoon beoordelen

Conceptdocumenten kunnen soms onmisbaar zijn bij het maken van een feitelijke reconstructie van beleid. Heeft de minister achteraf gezien bijvoorbeeld bepaalde feitelijke inbreng of de professioneel onderbouwde mening van ambtenaren genegeerd? Dit maakt inzichtelijk hoe bepaalde politieke keuzes tot stand zijn gekomen.

Daarom wil expertisecentrum voor Woo-verzoekers SPOON afdwingen dat wanneer journalisten hierom vragen, conceptdocumenten ‘gewoon’ beoordeeld worden. En als er dit soort inhoud in staat, dat die openbaar moet worden. De eerste horde die we daarbij moeten nemen is de bezwaarprocedure bij het ministerie. Pas daarna kunnen we als dat nog nodig is naar de rechter. Het zou natuurlijk geweldig zijn als dat niet hoeft omdat het ministerie het met ons eens is. 😄

‘Bezwaargronden’ voor iedereen te gebruiken

Omdat we weten dat veel Woo-verzoekers op dit moment tegen de weigering van concepten aanlopen en omdat we jullie mee willen nemen in hoe zo’n procedure verloopt, hebben we besloten om de argumenten die we naar het ministerie hebben gestuurd te delen!

Uiteraard houden we jullie op de hoogte van de beslissing van het ministerie, die er nog voor de zomer zou moeten liggen.

Stichting SPOON

Blog delen

Download hier onze bezwaargronden (PDF)