Publicatiedatum:24 mei 2023

Tim blogt voor SPOON over Woo-uitspraken Deel #2. Dit keer: de zoveelste rechter die vaststelt dat de zogenaamde ‘gefaseerde aanpak’ van het ministerie van MinVWS bij Corona-wobs niet deugt.

Wat was die ‘gefaseerde aanpak’ ook alweer? Deze door de afdeling rechtspraak van de Raad van State tot op zekere hoogte goedgekeurde werkwijze houdt in dat VWS in plaats van Woo-verzoeken individueel te behandelen steeds per onderwerp een batch documenten openbaar maakt.

Het schiet echter totaal niet op met deze methode en daarom gaan verzoekers regelmatig naar de rechter om snellere openbaarmaking af te dwingen. De Rechtbank Amsterdam gaat hier nu ook in vier zaken in mee. VWS zegt namelijk doodleuk pas over 2,5 jaar de stukken te kunnen leveren. En dat gaat volgens de rechter op onacceptabele wijze in tegen “het belang van een maatschappelijk debat dat tijdig wordt voorzien van relevante informatie”. Wat heeft het voor zin om over 2,5 jaar nog eens de corona-crisis te gaan evaluaren?

De rechtbank draagt ook een oplossing aan. Aangezien VWS toch keuzes maakt in de volgorde waarmee het Corona-stukken openbaar maakt, dan kan het in die keuze net zo goed rekening houden met de stukken die voor verzoekers de meeste prioriteit hebben. Feitelijk zegt de rechter: VWS moet ófwel in overleg met alle verzoekers die dat willen tot een andere volgorde van openbaarmaking komen ófwel van de gefaseerde aanpak afstappen.

Vanuit VWS zijn bij monde van plaatsvervangend Secretaris-Generaal Abigail Norville geluiden gekomen dat althans zijzelf inderdaad deze suggestie van de rechter zou willen opvolgen. Zo niet, dan zullen de dwangsommen verder blijven oplopen.

Tim Staal, mede-oprichter SPOON

Blog delen