Publicatiedatum:25 mei 2023

Tim blogt voor SPOON over Woo-uitspraken Deel #1. Dit keer: zou de Nationaal Coordinator Terrorisme en Veiligheid echt zo slecht zijn in zoeken?

De komende tijd zal ik voor expertisecentrum voor Woo-verzoekers SPOON belangwekkende rechterlijke uitspraken voor jullie duiden. Deze over Amnesty is meteen een klapper. Hier gaat heel veel mis. Positief: deze rechter pikt het niet meer.

De NCTV maakt geen ‘beleid’

Het begint al met de termijnoverschrijdingen. De NCTV heeft er 4 MAANDEN over gedaan om te besluiten dat er …. geen documenten zijn gevonden. Daarna duurt het nog eens 7 MAANDEN voordat het ministerie een besluit op bezwaar neemt: weer NUL documenten.

Dan zal er wel heul intensief gezocht zijn? Geenszins. Het ministerie speelt woordspelletjes (Amnesty zou gevraagd hebben om ‘beleid’; de NCTV maakt geen ‘beleid’) en ‘zoeken’ betekent voor dit ministerie het invoeren van wat losse zoektermen in een documentsysteem. Deze houding blijkt volkomen onoprecht. In het verzoek stond namelijk expliciet dat ook werd gevraagd om ‘notities, onderzoeken, besluiten, kaders, activiteiten, organisatoren en deelnemers’.

Dit kom ik bij steeds meer verzoeken tegen, bijvoorbeeld bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij. Ze doen alsof ze geen idee hebben waar je het over hebt, vragen links en rechts wat collega’s of die een idee hebben, doen een oppervlakkige ‘zoekslag’ en komen dan met deemoedige blik bij je terug.

Onzorgvuldig en onvoldoende inzichtelijk

Dan het goede nieuws: “De rechtbank is van oordeel dat de minister het verzoek van [eiseres] te beperkt heeft opgevat en dat de verrichte zoekslag onzorgvuldig is geweest en onvoldoende inzichtelijk is gemaakt.” En: “Bij de nieuw te verrichten zoekslag dient de minister gemotiveerd uiteen te zetten op welke (delen van) termen dan wel combinaties van termen is gezocht, bij welke afdelingen zoekvragen zijn uitgezet, hoe die zoekvragen luiden, wat het resultaat daarvan is, of naar aanleiding daarvan een nadere zoekslag is verricht, en zo ja wat deze zoekslag inhoudt. Verder dient de minister aan te geven welke ‘records’ naar voren komen bij het gebruik van de gehanteerde zoektermen, met een vermelding waarom de betreffende ‘record’ wel of niet onder het verzoek valt”.

Kortom, als verzoeker heb je er recht op dat het bestuursorgaan de wijze waarop is gezocht aan jou verantwoordt. Maak daar gebruik van en eis dit al in je verzoek als je ziet aankomen dat het bestuursorgaan niet serieus gaat zoeken. Of anders in bezwaar.

Een goed Woo-verzoek begint bij SPOON!

Tim Staal, mede-oprichter SPOON

Blog delen