Ons goed recht

Iedereen heeft het recht om met een Woo-verzoek informatie op te vragen bij de overheid. SPOON geeft je de kennis en tools die je daarvoor nodig hebt en strijdt voor versterking van het recht op openbaarmaking.

Kennisbank

Stap voor stap

Tandwielen

Woo-generator

Woo-Knop

Doe mee!

SPOON is het expertisecentrum voor álle Woo-verzoekers

Iedereen heeft het recht om met een Woo-verzoek informatie op te vragen bij de overheid. Toch maken veel overheden het lastig om documenten boven tafel te krijgen.

SPOON strijdt voor toegang tot deze informatie. We helpen journalisten, onderzoekers, ngo’s en betrokken burgers om een succesvol Woo-verzoek te kunnen doen.

We delen onze kennis, signaleren trends en stellen fouten aan de kaak. En als het nodig is, bemoeien we ons met wetgeving en starten we rechtszaken. Zo versterken we onze democratie. Dat is ons goed recht.

Hoe werkt het?

Met onze kennisbank en stap voor stap-hulp leer je waar je aan moet denken als je een Woo-verzoek opstelt. En wat je kunt verwachten als je je verzoek hebt ingediend.

Gebruik de Woo-generator om je Woo-verzoek op te stellen en de Woo-Knop om je verzoek digitaal in te dienen, de behandeling van je verzoek te volgen en de gevraagde informatie te ontvangen. Of verstuur je verzoek per post.

Door ons te ondersteunen bij juridische procedures of ons te laten weten waar je met jouw Woo-verzoek tegenaan bent gelopen, help je mee het recht op overheidsinformatie verder te versterken.